Parametry tratí

OŽ - krátká trať
Sobota 12. 9. 2020

HD10F 2,1 km 25 m 6 k
TF 2,2 km 25 m 6 k
H10 2,2 km 25 m 6 k
D10 2,2 km 25 m 6 k
T1 2,3 km 30 m 9 k
H12 2,6 km 25 m 7 k
D12 2,5 km 30 m 7 k
H14 3,1 km 55 m 9 k
D14 2,9 km 60 m 9 k
H16 3,5 km 60 m 12 k
D16 3,2 km 60 m 10 k
H18 3,9 km 80 m 15 k
D18 3,7 km 80 m 12 k
H20 3,9 km 80 m 15 k
D20 3,7 km 80 m 12 k
H21 5,6 km 110 m  21 k
D21 4,4 km 90 m 14 k
H35 4,5 km 65 m 19 k
D35 3,8 km 80 m 13 k
H45 3,9 km 80 m 15 k
D45 3,7 km 80 m 12 k
H55 3,5 km 60 m 12 k
D55 3,2 km 60 m 10 k
H65 3,1 km 55 m 9 k
D65 2,9 km 60 m 9 k
H75 2,6 km 25 m 7 k
D75 2,5 km 30 m  7 k
T4 4,4 km 90 m 14 k
TU 5,0 km 115 m 17 k

OŽ - klasická trať
Neděle 13. 9. 2020

TF 2,1 km 90 m 7 k
T1 2,3 km 55 m 8 k
T7 6,7 km 170 m 10 k
HD10F 2,0 km 90 m 7 k
D10 2,4 km 70 m 8 k
D12 3,0 km 100 m 7 k
D14 3,6 km 105 m 7 k
D16 4,6 km 110 m 6 k
D18 5,4 km 160 m 9 k
D20 5,4 km 160 m 9 k
D21 6,7 km 170 m 10 k
D35 5,9 km 160 m 10 k
D45 5,4 km 160 m 9 k
D55 3,6 km 120 m 7 k
D65 3,2 km 115 m 7 k
D75 3,0 km 100 m 7 k
H10 2,5 km 70 m 8 k
H12 3,1 km 70 m 7 k
H14 4,6 km 120 m 8 k
H16 5,2 km 130 m 7 k
H18 7,6 km 190 m 11 k 
H20 7,6 km 190 m 11 k
H21 11,0 km 225 m 13 k
H35 7,6 km 195 m 10 k
H45 6,5 km 180 m 10 k
H55 4,5 km 120 m 6 k
H65 3,8 km 100 m 8 k
H75 3,1 km 70 m 7 k
TU 7,6 km 195 m 10 k